Risico's blootstelling aan trillingen

Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck

Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen. Daarnaast hebben chauffeurs regelmatig te maken met lichamelijk zwaar werk, bijvoorbeeld bij het verschuiven en tillen avn lasten, en wordt soms een gedraaide lichaamshouding aangenomen, vooral bij achteruitrijden. Bovendien worden ze vaak blootgesteld aan toch en kou door het regelmatig naar buiten rijden. Allemaal factoren die bijdragen aan het ontstaan van rugklachten en vermoeidheid. Daardoor vermindert de concentratie van de heftruckchauffeur en neemt de kans op ongevallen toe. Door goed management kan het risico in de hand worden gehouden.

Wat zijn de risico's?

Trillingen komen in het lichaam binnen via de voeten en het zitvlak en kunnen organen en weefsel beschadigen. Frequente en langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen en schokken kunnen bij chauffeurs ernstige rugklachten en vervroegde slijtage van de wervelkolom veroorzaken. Als werknemers al rugklachten hebben, kunnen trillingen en schokken de pijn nog verergeren. Lichaamstrillingen zorgen niet alleen voor lichamelijk ongemak, zij leiden ook tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van schadelijke lichaamstrillingen: 

 • een oneffen wegdek; vooral een vloer van ongelijk liggende stelconplaten en drempels;
 • trillingen in combinatie met het regelmatig in gedraaide houding rijden;
 • een slechte staat van de bestuurdersstoel met onvoldoende instel mogelijkheden;
 • rijgedrag van de chauffeur; hard rijden over een slechte ondergrond en plotseling van richting veranderen;
 • keuze van banden en (stoel)vering;
 • vele uren per dag op de heftruck.
Image

Wat moet u doen als werkgever?

Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid door trillingen wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk? Dan moet u dit gevaar zoveel mogelijk beperken. Neem daarom op de eerste plaats zo veel mogelijk praktische maatregelen. Denk hierbij aan:

 • Vraag aan de chauffeurs waar de meeste trillingen en schokken voorkomen en pak deze situatie aan.
 • Verbeter de rijstijl van vorkheftruckchauffeurs door instructie en toezicht.
 • Egaliseer het rijoppervlak en verwijder drempels en oneffenheden.
 • Zorg voor goed onderhoud van de heftruck en de bestuurdersstoel.
 • Zorg voor optimaal afgeveerde stoelen passend bij het trillingenpatroon. Niet elke stoel is een verbetering, sommige stoelen versterken de trillingen.
 • Overweeg bij vervanging om trillingsarme heftruck aan te schaffen. Leveranciers van heftrucks kunnen u aangeven hoe groot de trillingsbelasting van hun machine is.
 • Beperk door taakroulatie het aantal uren trillingsbelasting.
 • Biedt de heftruckchauffeurs een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan zodat u weet of de genomen maatregelen voldoende zijn.
 • Blijf alert op slijtage aan vloeren of bedrijfsterreinen ook indien de routes veranderen

 

Tip: Om een schatting te maken van de trillingsbelasting is een calculator te vinden op: www.ergonomiesite.be/arbeid/trillingen/wbv.xls

Een wettelijk hulpmiddel is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&e) en een plan van aanpak. In de Ri&e brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw heftruckchauffeurs aan trillingen worden blootgesteld. In deze Ri&e moet tenminste worden aangegeven:

 • het trillingsniveau tijdens de diverse werkzaamheden
 • de gemiddelde dagelijkse blootstelling
 • een berekening van de 8-urige blootstelling per heftruckchauffeur of groepen chauffeurs.

In het bij de Ri&e behorende plan van aanpak moet vermeld worden welke maatregelen, op welke termijn, getroffen worden om de blootstelling aan schadelijke lichaamstrillingen nog verder te verminderen.
In het Arbobesluit (zie www.arbeidsinspectie.nl) staan zogenoemde grens- en actiewaarden. Als de blootstelling aan trillingen op een willekeurige dag boven de actiewaarden komt, moeten maatregelen genomen worden. Blootstelling boven de grenswaarden is niet toegestaan. Onderstaande tabel geeft de grens- en actiewaarden, genoemd in het Arbobesluit, aan voor lichaamstrillingen.

Image

Trillingen worden weergegeven in meters per seconde-kwadraat (m/s2). De waarden gelden voor een achturige werkdag. Als de blootstelling aan de trillingen minder dan acht uur per dag is, dan mogen de waarden hoger liggen. Bij heftrucks kan de blootstelling bj een dagelijks gebruik van enkele uren al ruim boven de actiewaarde uit komen. Overschrijding van de grenswaarde kon onder ongunstige omstandigheden voorkomen.

Vervolgtraject

Met bovenstaande informatie bent u geïnformeerd over uw wettelijke verplichtingen. Hieruit volgt dat u onderzoek moet gaan doen naar de blootstelling aan trillingen van uw werknemers en daarop maatregelen moet treffen.

Meer informatie kunt u vinden in het AI-Blad 36:
Trillingen (uitgave van de SDU, zie www.sdu.nl)

Van toepassing zijnde Arbowet- en regelgeving:

 • Arbowet, artikel 5 'Inventarisatie en evaluatie van risico's'
 • Arbobesluit hoofdstuk 6 afdeling 3a 'Trillingen'
Image
Image
Image
Image

Gezond en veilig werken

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen.

Geluidsindicatie

Een geluidsmeting is een meting van bijvoorbeeld luchtgeluiden of contactgeluiden meestal uitge-voerd door een gespecialiseerd bedrijf.