Super Kamagra Online Super Kamagra Kaufen Super Kamagra Wirkung Super Kamagra Wirkungszeit Priligy Generika Ohne Rezept Priligy Generika Online Bestellen ED Trial Pack Online ED Trial Packs Propecia Generika Finasterid Generika 1mg Propecia 1 Mg Nebenwirkungen Lida Daidaihua Inhaltsstoffe Meizitang Soft Gel Bestellen Viagra Super Active Deutschland Viagra Super Active 100mg Viagra Super Active+ 100mg Pills Generic Viagra Super Active 100mg Viagra Professional 100mg
SV100

Lichaamstrillingen

een gevaar voor uw gezondheid

waarom

De SV 103 is het eerste persoonlijke hand-arm blootstelling aan trillingen meter van de wereld. Het instrument voldoet aan de ISO 8041: 2005 en is de ideale keuze voor het maken van metingen volgens ISO 5349 en de Europese Richtlijn 2002/44 / EG.

Hand-arm trillingen als mechanische trillingen op de menselijke hand bij contact met het oppervlak van een trilmachine worden overgedragen, zoals een boormachine. Deze vibraties bijzonder schadelijk omdat het aandoeningen van het zenuwstelsel van de handen en vingers kunnen veroorzaken; vaak genoemd witte vinger ziekte. Aangezien er geen remedie voor schade als gevolg van trillingen, de enige effectieve regime is om regelmatig trillingsmetingen te nemen aan de gevaarlijke werkomgeving en er dus voor zorgen dat de schade niet is veroorzaakt op de eerste plaats. Echter, veel momenteel gebruikt bepalingsmethoden voor hand-arm trillingen zijn onderworpen aan een zeer hoge mate van onzekerheid en typisch trillingsmetingen nauwkeurigheid kan variëren in het bereik van ± 20% tot 40%, wat een groot verschil in termen van witte vinger ziekte maakt.

De SV103 van Svantek aanzienlijk vermindert de meetonzekerheid als instrument om de arm van de gebruiker is aangesloten en is klein genoeg om de dagelijkse blootstelling aan trillingen metingen zonder te interfereren met de normale arbeidstijd activiteiten.

De SV 103 is aangedreven met behulp van oplaadbare batterijen of via de USB-interface, die ook maakt een eenvoudige verbinding tussen het toestel en een pc. De meetgegevens worden veilig opgeslagen in de grote 8 GB geheugen. Het instrument werkt met onze krachtige "Supervisor" software die instrument configuratie alsook het bekijken en exporteren van meetgegevens en de dagelijkse blootstelling aan trillingen herberekeningen mogelijk maakt. De kleur OLED-scherm geeft informatie in tekst en grafische vorm en biedt uitstekende zichtbaarheid, zelfs in volle daglicht.

De SV103 maakt gebruik van een MEMS accelerometer, de allernieuwste transducer technologie. MEMS geeft veel voordelen, waaronder schokbestendigheid, zeer laag vermogen en de frequentie respons tot DC. Het gebruik van MEMS breekt de technologische barrière met een gewicht en afmetingen bovendien verlaging van de kosten van het gehele systeem. De SV 100A is volledig configureerbaar met onze Supervisor software. Het kan snel en eenvoudig worden ingesteld voor de weging filters vereist door de ISO-normen voor de schatting van de effecten van trillingen op de gezondheid, comfort, perceptie en reisziekte. De speciale Whole-Body Vibration Exposure panel binnen Supervisor software maakt het melden van zeer eenvoudig.

De nieuwe SV100A is een draadloze whole-body vibration belichtingsmeter geschikt voor het hele lichaam metingen in overeenstemming met ISO 2631-1. Geschikt voor het uitvoeren van metingen, zowel op de zitting en rugleuning, het apparaat maakt gebruik van de allernieuwste technologie en gebruiksgemak. Het instrument is uitgerust met 4 drukknoppen en een kleine OLED-display dat basisconfiguratie toestaat in het veld.

De Bluetooth-interface maakt het mogelijk de huidige resultaten te worden bekeken op een smartphone of tablet met behulp van onze Assistant Android-applicatie. De smartphone app kan ook een alarm geven wanneer ingesteld trillingen worden overschreden. Onze geavanceerde technologie stelt de automatische detectie van een operator op de werkvloer. Standaard is het instrument is geconfigureerd voor zetel metingen (in horizontale richting), maar deze instelling kan eenvoudig worden gewijzigd.

Bij het veranderen van de oriëntatie van de SV 100A aan de verticale, worden de richtingen van bijlen en weging filters automatisch aangepast in overeenstemming met ISO 2631-1. Het apparaat is uitgerust met zowel RMS en RMQ detectoren die de berekening van de dagelijkse blootstelling aan trillingen A (8) op basis van RMS en VDV tegelijkertijd toelaat. Alle meetresultaten worden opgeslagen in een grote 8 GB intern geheugen dat continue opname mogelijk langdurig.

De standaard 2.0 USB-interface zorgt voor een snelle data te downloaden en wordt ook gebruikt voor het opladen van de batterij. Voor gevorderde gebruikers, de SV 100A biedt frequentie-analyse in 1/1 of 1/3 octaven en tijdsignaal opname formaat zwaaien in overeenstemming met ISO 2631-5 die compatibel zijn met de populaire herberekening software is.

De SV 100A is volledig configureerbaar met onze Supervisor software. Het kan snel en eenvoudig worden ingesteld voor de weging filters vereist door de ISO-normen voor de schatting van de effecten van trillingen op de gezondheid, comfort, perceptie en reisziekte. De speciale Whole-Body Vibration Exposure panel binnen Supervisor software maakt het melden van zeer eenvoudig.

Inleiding 

Ongeveer 25.000 werknemers in de bouwnijverheid hebben te maken met hand-armtrillingen. De trillingen komen binnen via de handen en worden doorgegeven aan polsen, armen en schouders. Naarmate werknemers langduriger en aan meer trillingen worden blootgesteld, neemt de kans op gezondheidsschade toe. Hoe worden werknemers blootgesteld aan hand-armtrillingen? Hand-armtrillingen ontstaan bij het bedienen van stotend handgereedschap, zoals sloophamers en trilstampers. Ook als ander trillend handgereedschap (bijvoorbeeld boor-, schuur-, slijp- en polijstgereedschap) wordt gebruikt, ontstaan hand-armtrillingen. De kans op klachten wordt vergroot door:
• hoge trillingsniveaus;
• lange werktijden;
• koude en vochtige omgeving;
• lawaai;
• hard moeten knijpen in trillend handgereedschap;
• roken.

Wat zijn de gevolgen?

Blootstelling aan hand-armtrillingen kan leiden tot witte en/of dode vingers en tot gewrichtsklachten in handen en armen. Al deze klachten samen worden het hand- armvibratiesyndroom genoemd. De klachten en symptomen hoeven overigens niet tegelijk voor te komen.

Witte vingers
zijn te herkennen aan het aanvalsgewijs wit worden van de vingerkootjes. Door een verminderde bloedtoevoer naar de vingers wordt de huid bleek en gaan de vingers pijn doen.

‘Dode’ vingers beginnen meestal met tintelingen en een ‘doof’ gevoel in de vingers. Dit kan in ernstigere gevallen overgaan in gevoelloosheid en verlies van handvaardigheid. Hierdoor is het moeilijker om gereedschap vast te houden. Zwaarder slag- en stootgereedschap kan zorgen voor vervroegde slijtage van het pols-, elleboog- en schoudergewricht.

Daarnaast zijn er gezondheidsklachten als:
• vermoeidheid;
• prikkelbaarheid;
• slaapstoornissen.

Welke beroepen hebben te maken met hand-armtrillingen?

Blootstelling aan hand-armtrillingen komt vooral voor bij:
• slopers, koppensnellers;
• straatmakers, spoor-, kabel- en buizenleggers;
• betontimmerlieden, vloerenleggers;
• voegers, natuursteenbewerkers, terrazzowerkers, timmermannen.

Wat zegt de wet?

Arbobesluit

In het Arbobesluit (hoofdstuk 6, afd. 3a) zijn de bepalingen uit de Europese richtlijn ‘trillingen’ opgenomen. Hierin worden onder andere grenzen aangegeven voor de mate waarin werknemers mogen worden blootgesteld aan trillingen via zogenoemde grenswaarden en actiewaarden. Voor hand-armtrillingen gelden de volgende grenzen:
• een actiewaarde (2,5 m/s2 over een achturige werkdag): bij overschrijding van de actiewaarde mag de werknemer wel doorwerken, maar moet de werkgever maatregelen nemen om de trillingen te verminderen;
• een grenswaarde (5 m/s2 over een achturige werkdag): dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden overschreden.

Werkgevers moeten:
• een risicobeoordeling maken om te zien of hun werknemers niet worden blootgesteld aan meer trillingen dan volgens de Europese richtlijn is toegestaan. Als dat wel het geval is, moeten zij maatregelen nemen om de trillingen te beperken;
• hun werknemers informeren over de wettelijke actie- en grenswaarde;
• hun werknemers vertellen hoe het met de huidige werksituatie is gesteld, welke gezondheidsschade bepaalde arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken en welke maatregelen zijn getroffen om de trillingsniveaus te verlagen;
• hun werknemers veilige werkmethoden aanleren om de risico’s van blootstelling aan trillingen tot een minimum te beperken.

De volledige tekst van het genoemde Arbobesluit kunt u vinden op de website van het ArboPortaal

Wat kunnen werkgevers doen?

Om de blootstelling aan hand-armtrillingen te voorkomen of verminderen, zijn werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet, art. 3, lid 1) maatregelen te treffen. Hiervoor moeten zij de volgende volgorde aanhouden:

Allereerst moeten zij proberen te voorkomen dat er sprake is van hand-armtrillingen, bijvoorbeeld door:
• het werk op een andere manier te laten uitvoeren, zodat er geen trillend gereedschap gebruikt wordt;
• (oude) machines te vervangen door machines met een ander verwerkingsmechanisme (zagen of hydrauliek) of door afstandsbesturing;
• bij aanschaf te kiezen voor trillingsgedempt gereedschap.

Als hand-armtrillingen niet te voorkomen zijn, dan moeten bijvoorbeeld de volgende maatregelen worden genomen:

• verende elementen in machines aanbrengen, waardoor een behoorlijke vermindering van trillingsoverdracht op de handen kan optreden;
• trillingsisolerende handvatten aanbrengen.

Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk of niet voldoende zijn, dan moeten maatregelen worden genomen die gericht zijn op de werknemers die aan de trillingen worden blootgesteld, bijvoorbeeld door:

• pauzes in te lassen en taken af te wisselen;
• de werkhoogte aan te passen zodat de duw- en knijpkracht om het gereedschap te bedienen, wordt verminderd. Daardoor wordt ook de overdracht van trillingen op handen en armen verminderd wordt;
• te zorgen voor goed en regelmatig onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur;
• ervoor te zorgen dat de werknemers warme en droge kleding hebben;
• ervoor te zorgen dat er bij koud weer opwarmmogelijkheden aanwezig zijn;
• voorlichting te geven aan de werknemers over het gebruik van het juiste gereedschap voor de juiste taak.

Naast de hierboven genoemde hulpmiddelen zijn er ook anti-vibratiehandschoenen die soms trillingen wat kunnen dempen. Verder kunnen leveranciers of producenten informatie geven over trillingsgedempt gereedschap (soms ook voorzien van vibratiearme handgrepen).

Voor een algemene indruk van de trillingsbelasting van gereedschap in de praktijk zijn via internet een aantal databanken te raadplegen. Deze hebben trillingswaarden van werktuigen die in de bouw veel worden gebruikt, zoals pneumatische hamers en (slag)boormachines. Voorbeelden van (buitenlandse) websites met deze databanken zijn: http://umetech.niwl.se en http://www.las- bb.de/karla. Een nauwkeurige bepaling van het daadwerkelijke trillingsniveau is alleen mogelijk door metingen. Hiervoor moeten werkgevers advies vragen bij een arbodienst of een andere deskundige instantie.

Wat kunnen werknemers doen?

Samen met hun werkgever kunnen werknemers de kans op klachten verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen, zoals:

• zorgen dat zij warm zijn aangekleed en handschoenen dragen;
• zoveel mogelijk proberen een ontspannen werkhouding aan te nemen. Als ze harder moeten knijpen om het gereedschap te bedienen, is de trillingsoverdracht op handen en armen groter; • gereedschap alleen gebruiken voor de werkzaamheden waarvoor ze daadwerkelijk gemaakt zijn. Een verkeerd gekozen werktuig of gereedschap in slechte staat kan leiden tot een extra belasting bij het bedienen en een onnodig hoog trillingsniveau;
• letten op goed onderhoud van het gereedschap, bijvoorbeeld het scherp houden van beitels van snij-, hak- of bikgereedschap en het goed balanceren van roterende delen;
• met trillend gereedschap bij voorkeur werken niet in lawaai, hierdoor kunnen gewrichtsklachten namelijk erger worden. Als dat niet mogelijk is, moet geprobeerd worden de werkzaamheden zoveel mogelijk af te wisselen met andere werkzaamheden;
• niet roken tijdens het gebruik van trillend gereedschap. Roken versterkt het vaatvernauwende effect van trillingen in de vingers. Daarmee neemt de kans op klachten toe.


Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck

Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen. Daarnaast hebben chauffeurs regelmatig te maken met lichamelijk zwaar werk, bijvoorbeeld bij het verschuiven en tillen avn lasten, en wordt soms een gedraaide lichaamshouding aangenomen, vooral bij achteruitrijden. Bovendien worden ze vaak blootgesteld aan toch en kou door het regelmatig naar buiten rijden. Allemaal factoren die bijdragen aan het ontstaan van rugklachten en vermoeidheid. Daardoor vermindert de concentratie van de heftruckchauffeur en neemt de kans op ongevallen toe. Door goed management kan het risico in de hand worden gehouden.

Wat zijn de risico's?

Trillingen komen in het lichaam binnen via de voeten en het zitvlak en kunnen organen en weefsel beschadigen. Frequente en langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen en schokken kunnen bij chauffeurs ernstige rugklachten en vervroegde slijtage van de wervelkolom veroorzaken. Als werknemers al rugklachten hebben, kunnen trillingen en schokken de pijn nog verergeren. Lichaamstrillingen zorgen niet alleen voor lichamelijk ongemak, zij leiden ook tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van schadelijke lichaamstrillingen: 

 • een oneffen wegdek; vooral een vloer van ongelijk liggende stelconplaten en drempels;
 • trillingen in combinatie met het regelmatig in gedraaide houding rijden;
 • een slechte staat van de bestuurdersstoel met onvoldoende instel mogelijkheden;
 • rijgedrag van de chauffeur; hard rijden over een slechte ondergrond en plotseling van richting veranderen;
 • keuze van banden en (stoel)vering;
 • vele uren per dag op de heftruck.

Wat moet u doen als werkgever?

Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid door trillingen wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk? Dan moet u dit gevaar zoveel mogelijk beperken. Neem daarom op de eerste plaats zo veel mogelijk praktische maatregelen. Denk hierbij aan:

 • Vraag aan de chauffeurs waar de meeste trillingen en schokken voorkomen en pak deze situatie aan.
 • Verbeter de rijstijl van vorkheftruckchauffeurs door instructie en toezicht.
 • Egaliseer het rijoppervlak en verwijder drempels en oneffenheden.
 • Zorg voor goed onderhoud van de heftruck en de bestuurdersstoel.
 • Zorg voor optimaal afgeveerde stoelen passend bij het trillingenpatroon. Niet elke stoel is een verbetering, sommige stoelen versterken de trillingen.
 • Overweeg bij vervanging om trillingsarme heftruck aan te schaffen. Leveranciers van heftrucks kunnen u aangeven hoe groot de trillingsbelasting van hun machine is.
 • Beperk door taakroulatie het aantal uren trillingsbelasting.
 • Biedt de heftruckchauffeurs een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan zodat u weet of de genomen maatregelen voldoende zijn.
 • Blijf alert op slijtage aan vloeren of bedrijfsterreinen ook indien de routes veranderen

 

Tip: Om een schatting te maken van de trillingsbelasting is een calculator te vinden op: www.ergonomiesite.be/arbeid/trillingen/wbv.xls

Een wettelijk hulpmiddel is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&e) en een plan van aanpak. In de Ri&e brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw heftruckchauffeurs aan trillingen worden blootgesteld. In deze Ri&e moet tenminste worden aangegeven:

 • het trillingsniveau tijdens de diverse werkzaamheden
 • de gemiddelde dagelijkse blootstelling
 • een berekening van de 8-urige blootstelling per heftruckchauffeur of groepen chauffeurs.

In het bij de Ri&e behorende plan van aanpak moet vermeld worden welke maatregelen, op welke termijn, getroffen worden om de blootstelling aan schadelijke lichaamstrillingen nog verder te verminderen.
In het Arbobesluit (zie www.arbeidsinspectie.nl) staan zogenoemde grens- en actiewaarden. Als de blootstelling aan trillingen op een willekeurige dag boven de actiewaarden komt, moeten maatregelen genomen worden. Blootstelling boven de grenswaarden is niet toegestaan. Onderstaande tabel geeft de grens- en actiewaarden, genoemd in het Arbobesluit, aan voor lichaamstrillingen.

 

  Actiewaarden Grenswaarde
Lichaamstrillingen 0,5 m/s2 1,15 m/s2

 

Trillingen worden weergegeven in meters per seconde-kwadraat (m/s2). De waarden gelden voor een achturige werkdag. Als de blootstelling aan de trillingen minder dan acht uur per dag is, dan mogen de waarden hoger liggen. Bij heftrucks kan de blootstelling bj een dagelijks gebruik van enkele uren al ruim boven de actiewaarde uit komen. Overschrijding van de grenswaarde kon onder ongunstige omstandigheden voorkomen.

Vervolgtraject

Met bovenstaande informatie bent u geïnformeerd over uw wettelijke verplichtingen. Hieruit volgt dat u onderzoek moet gaan doen naar de blootstelling aan trillingen van uw werknemers en daarop maatregelen moet treffen.

Meer informatie kunt u vinden in het AI-Blad 36:
Trillingen (uitgave van de SDU, zie www.sdu.nl)

Van toepassing zijnde Arbowet- en regelgeving:

 • Arbowet, artikel 5 'Inventarisatie en evaluatie van risico's'
 • Arbobesluit hoofdstuk 6 afdeling 3a 'Trillingen'

 

Inleiding 

Ruim 12.000 werknemers in de bouwnijverheid hebben te maken met lichaamstrillingen en schokken. Hierbij wordt het hele lichaam blootgesteld aan trillingen en schokken via de voeten of het zitvlak. Naarmate werknemers langere tijd en aan intensievere trillingen en schokken worden blootgesteld, neemt de kans op gezondheidsschade toe. Blootstelling aan trillingen en schokken vindt vooral plaats op voertuigen, bijvoorbeeld grondverzetmachines, vorkheftrucks en kranen. De kans op trillingen wordt vergroot door; 

• te snel rijden over een slechte ondergrond;
• een bestuurdersstoel in slechte staat of verkeerd ingesteld;
• een slechte zithouding tijdens het rijden;
• een slecht zicht, waardoor de bestuurder moet draaien en strekken;
• andere rugbelastende activiteiten, zoals het tillen of dragen van zware lasten;
• een slechte lichamelijke conditie.

Wat zijn de gevolgen?

Door blootstelling aan lichaamstrillingen en schokken kunnen de volgende klachten ontstaan: 

• lage rugklachten en rugaandoeningen (zoals een hernia);
• vermoeidheid;
• maagklachten; 
• verminderd prestatievermogen;
• op het moment van blootstelling slechter zich en slechtere coördinatie.

Door de klachten kunnen werknemers vaak minder goed functioneren. Soms kunnen ze geen werk meer uitvoeren waarbij blootstelling aan trillingen en schokken plaatsvindt of waarbij hun rug in meer of mindere mate wordt belast. Uit onderzoek blijkt dat er bij werknemers die worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en schokken, 1,5 keer vaker arbeidsongeschiktheid door rugklachten (hernia's en vervroegde slijtage van de wervelkolom) voorkomt, dan bij personen die niet zijn blootgesteld.


Welke beroepen hebben te maken met lichaamstrillingen?

Blootstelling aan lichaamstrillingen komt vooral voor bij:
• grondverzetmachinisten;
• chauffeurs van kippers, dumpers en betonmolens;
• baggeraars;
• machinisten van mobiele kranen; 
• bedieners van asfalteermachines.

Wat zegt de wet?

Arbobesluit

In het Arbobesluit (hoofdstuk 6, afd. 3a) zijn de bepalingen uit de Europese richtlijn ‘trillingen’ opgenomen. Hierin worden onder andere grenzen aangegeven voor de mate waarin werknemers mogen worden blootgesteld aan trillingen via zogenoemde grenswaarden en actiewaarden. Voor lichaamstrillingen gelden de volgende grenzen:
• een actiewaarde (0,5 m/s2 over een achturige werkdag): bij overschrijding van de actiewaarde mag de werknemer wel doorwerken, maar moet de werkgever maatregelen nemen om de trillingen te verminderen;
• een grenswaarde (1,15 m/s2 over een achturige werkdag): dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden overschreden.

Werkgevers moeten:
• een risicobeoordeling maken om te zien of hun werknemers niet worden blootgesteld aan meer trillingen dan volgens de Europese richtlijn is toegestaan. Als dat wel het geval is, moeten zij maatregelen nemen om de trillingen te beperken;
• hun werknemers informeren over de wettelijke actie- en grenswaarde;
• hun werknemers vertellen hoe het met de huidige werksituatie is gesteld, welke gezondheidsschade bepaalde arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken en welke maatregelen zijn getroffen om de trillingsniveaus te verlagen;
• hun werknemers veilige werkmethoden aanleren om de risico’s van blootstelling aan trillingen tot een minimum te beperken.

De volledige tekst van het genoemde Arbobesluit kunt u vinden op de website van het ArboPortaal

Wat kunnen werkgevers doen?

Om de blootstelling aan trillingen te voorkomen of verminderen, zijn werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet, art. 3, lid 1) maatregelen te treffen. Hiervoor moeten zij de volgende volgorde aanhouden:

Allereerst moeten zij proberen te voorkomen dat er sprake is van trillingen, bijvoorbeeld door:
• Bij aanschaf of lease te kiezen voor een voertuig of machine die het minste trilt;
• De machine of het voertuig af te stemmen op de taak en de ondergrond, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het terrein of wegdek zo egaal mogelijk is;
• Ervoor te zorgen dat de rijsnelheid wordt verlaagd;
• Te zorgen voor ander transport, bijvoorbeeld via een transportband.

Als trillingen en schokken niet te voorkomen zijn, dan moeten bijvoorbeeld de volgende maatregelen worden genomen:

• De afstand tussen de machine/het voertuig en de werknemer vergroten, bijvoorbeeld via een afstandsbediening;
• Demping en verende elementen aanbrengen in machines/voertuigen, zoals een goed geveerde chauffeursstoel en cabine en het onderhouden daarvan.

Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk of niet voldoende zijn, dan moeten maatregelen worden genomen die gericht zijn op de werknemers die aan de trillingen worden blootgesteld, bijvoorbeeld door:

• Pauzes in te lassen en taken af te wisselen. Als de trillingssterkte van het materieel bekend is, kan aan de hand van de Nomogram Trillingen worden nagegaan hoe lang er mee gewerkt mag worden;
• Werknemers regelmatig te laten veranderen van houding. Dat heeft een gunstige invloed op de rugspieren en tussenwervelschijven;
• te zorgen voor goed en regelmatig onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur;
• Werknemers te stimuleren gebruik te maken van hun recht op een PAGO;
• Voorlichting te geven over lichaamstrillingen.

Voor een algemene indruk van de trillingsbelasting van gereedschap in de praktijk zijn via internet een aantal databanken te raadplegen. Deze hebben trillingswaarden van werktuigen die in de bouw veel worden gebruikt, zoals pneumatische hamers en (slag)boormachines. Voorbeelden van (buitenlandse) websites met deze databanken zijn: http://umetech.niwl.se en http://www.las- bb.de/karla. Een nauwkeurige bepaling van het daadwerkelijke trillingsniveau is alleen mogelijk door metingen. Hiervoor moeten werkgevers advies vragen bij een arbodienst of een andere deskundige instantie.

Wat kunnen werknemers doen?

Samen met hun werkgever kunnen werknemers de kans op klachten verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen, zoals:

• Rijsnelheid verlagen: rustig en ontspannen rijden;
• Zorgen voor goede instelling van de stoel; 
• Erop letten dat zij hun voeten zonder moeite kunnen verplaatsen van de ene naar de andere pedaal;
• Stoel op juiste hoogte instellen. Er moet een vuist passen tussen stuur en bovenkant bovenbenen;
• De rugleuning van de stoel instellen terwijl zij op de stoel zitten;
• Een mechanisch afgeveerde stoel instellen op hun lichaamsgewicht;
• Op de zithouding letten: ervoor zorgen dat hun rug tegen de achterleuning van de stoel wordt gedrukt en dat de schouders ontspannen naar beneden hangen. Niet te lang in dezelfde houding zitten. Proberen om af en toe wat strekoefeningen te doen en door voldoende pauzes in te lassen;
• Ervoor zorgen dat zij altijd goed zicht hebben. Als dat niet het geval is, moeten zij dit doorgeven aan hun werkgever zodat zij met elkaar het probleem kunnen oplossen;
• Ervoor zorgen dat zij zware lasten altijd op de juiste manier dragen en tillen: de last zo dicht mogelijk bij het lichaam houden. Nooit meer dan 25 kilo in hun eentje dragen en bij zwaardere lasten gebruikmaken van hulpmiddelen of een collega vragen om te helpen;
• Zorgen voor een goede lichamelijke conditie, zodat er minder risico is op het krijgen van rugklachten.


More Articles ...